ปฏิทินวันหยุด ปี 2560 (2017) ทุกเดือน

08:02
ปฏิทินวันหยุด ปี 2560 (2017) ทุกเดือน

ปฏิทินวันหยุด ปี 2560 (2017)

ปฏิทินวันหยุด ปี 2560 (2017) ทุกเดือน

มกราคม

หยุดยาว 3 วัน
 • อาทิตย์ ที่ 1
 • จันทร์ ที่ 2
 • อังคาร ที่ 3

กุมภาพันธ์

หยุดยาว 3 วัน
 • เสาร์ ที่ 11 (วันมาฆบูชา)
 • อาทิตย์ ที่ 12 
 • จันทร์ ที่ 13 (หยุดชดเชย)

มีนาคม

ไม่มีวันหยุดเลย (- -"

เมษายน

มีหยุดยาวได้ 2 ช่วง

ช่วงแรก: หยุดยาวได้ 4 วัน ต้องลาวันศุกร์ที่ 7
 • พฤหัสบดี ที่ 6 (วันจักรี)
 • ศุกร์ ที่ 7 (ต้องลาเอง)
 • เสาร์ ที่ 8
 • อาทิตย์ ที่ 9
ช่วงที่ 2: หยุดยาว 5 วัน ช่วงสงกรานต์
 • พฤหัสบดี ที่ 13 (วันสงกรานต์)
 • ศุกร์ ที่ 14  (วันสงกรานต์)
 • เสาร์ ที่ 15  (วันสงกรานต์)
 • อาทิตย์ ที่ 16
 • จันทร์ ที่ 17 (หยุดชดเชย)

พฤษภาคม

มีหยุดยาวได้ 2 ช่วง

ช่วงแรก: หยุดยาว 3 วัน ช่วงต้นเดือน
 • เสาร ที่ 29 เมษายน
 • อาทิตย์ ที่ 30 เมษายน
 • จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม
ช่วงที่ 2: หยุดยาว 6 วันต้นเดือน ต้องลาเอง 2 วัน วันที่ 8 - 9
 • ศุกร์ ที่ 5 วันฉัตรมงคล
 • เสาร์ ที่ 6 
 • อาทิตย์ ที่้ 7
 • จันทร์ ที่ 8 (ต้องลาเอง)
 • อังคาร ที่ 9 (ต้องลาเอง)
 • พุธ ที่ 10 (วันวิสาขบูชา)

มิถุนายน

ไม่มีวันหยุดเลย (- -"

กรกฎาคม

หยุดยาว 4 วัน
 • เสาร์ ที่ 8 (วันอาสาฬหบูชา)
 • อาทิตย์ ที่ 9 (วันเข้าพรรษา)
 • จันทร์ ที่ 10 (หยุดชดเชย)
 • อังคาร ที่ 11 (หยุดชดเชย)

สิงหาคม

หยุดยาว 3 วัน
 • เสาร์ ที่ 12 
 • อาทิตย์ ที่ 13
 • จันทร์ ที่ 14

กันยายน 

ไม่มีวันหยุดเลย (- -"

ตุลาคม 

หยุดยาว 3 วัน
 • เสาร์ ที่ 21 
 • อาทิตย์ ที่ 22
 • จันทร์ ที่ 23 (วันปิยมหาราช)

ธันวาคม

มีวันหยุดยาว 3 ช่วง

ช่วงแรก: หยุดยาวได้ 4 วัน ต้องลาเอง 1 วัน
 • เสาร์ ที่ 2
 • อาทิตย์ ที่ 3
 • จันทร์ ที่ 4 (ต้องลาเอง)
 • อังคาร ที่ 5 (วันพ่อ)
ช่วงที่ 2: หยุดยาวได้ 3 วัน
 • เสาร์ ที่ 9
 • อาทิตย์ ที่ 10 (วันรัฐธรรมนูญ)
 • จันทร์ ที่ 11 (หยุดชดเชย)
ช่วงที่ 3: ช่วงสิ้นปี หยุดยาว 4 วัน
 • เสาร์ ที่ 30
 • อาทิตย์ ที่ 31 (วันสิ้นปี)
 • จันทร์ ที่ 1 (วันปีใหม่)
 • อังคารที่ 2 (หยุดชดเลย)

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

First